24/3/17

Καταβολή μισθοδοσίας 24/3/2017 (1ο δεκαπενθήμερο Απριλίου)"Στις 27 Μαρτίου θα καταβληθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο της Μισθοδοσίας του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017"  γράφει το μήνυμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη  μισθοδοσία των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 Όμως για άλλη μια φορά η μισθοδοσία  του 1ου δεκαπενθήμερου Απριλίου κατατέθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα 24/3/2017. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: