20/3/17

Παρουσίαση της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Παρουσίαση της ενιαίας δράσης  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών  την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017


Η πρόσκληση και το πρόγραμμα σε μορφή PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια: