20/3/17

Προκήρυξη « Διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 201


Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Διαγωνισμό για την εισαγωγή αστυνομικών στη σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.astynomia.gr/images/stories/2017/prokirikseis17/20032017prok.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: