27/3/17

Δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Υποβολή αιτήσεων έως 14/04/2017


Θέμα: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»: Υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματός της:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
24/04/2017
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) -Πλατφόρμα Moodle
150 ώρες
(2 μήνες)
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη διδασκαλία) -Πλατφόρμα Moodle
Κολοκοτρώνης Δημήτριος,
Κοντογεωργίου Ασημίνα, Λαμπροπούλου Νίκη, Ματζάκος Πέτρος , Γεράκη Ακριβούλα, Μαγγόπουλος Γεώργιος, Λιόβας Δημήτριος
Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης – δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (ακολουθήστε τις οδηγίες εγγραφής της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi 

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 14/04/2017)
Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:
Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
• Να παρακολουθούν την πορεία των εξ αποστάσεως επιμορφώσεων.
• Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις κλειστού τύπου δραστηριότητες στις οποίες να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 65%.
• Να έχουν εκπονήσει και αναρτήσει την τελική εργασία 1000 λέξεων.
• Να έχουν κάνει σχόλια σε 2 τελικές εργασίες τρίτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: