11/3/17

Η απόφαση τοποθέτησης 119 Διευθυντών της ΔΠΕ Δ Αθήνας για τα σχολικά έτη 2007-2011


Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας Περιόδου 2007-2011 συμμορφούμενη με την υπ’αριθμ.1363/2010 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και το υπ’ αρ. 1782/2016  του Τριμελούς Συμβουλίου  του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Στους ανωτέρω Διευθυντές κατά τη διάρκεια της θητείας του καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Ν. 3205/2003, περί μισθολογικών ρυθμίσεων (ΦΕΚ297,τ..Α΄/23-12-2003),

Δείτε την απόφαση


Δεν υπάρχουν σχόλια: