8/3/17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών στο 1ο & 2ο ΠΕΚ Θεσ/νίκης


1ο & 2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Αριθ. Πρωτ.: 27
Θεσσαλονίκη, 06-03-2017

ΠΡΟΣ
Διδάσκοντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Σχολικούς Συμβούλους, ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (διαμέσου των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης)


Θέμα: Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων στο 1ο και στο 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης - Εκδήλωση ενδιαφέροντος επιμορφωτών/τριών

Το 1ο και 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, διευρύνοντας τις δραστηριότητές τους, προτίθενται να υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.  Τα προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τα σχολικά έτη 2016- 2017 και 2017-2018.
Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν πρόσκληση σε διδάσκοντες σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Σχολικούς Συμβούλους, ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για υποβολή προτάσεων υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η πρόσκληση αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για όσους/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα ως επιμορφωτές/ριες χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αποτελεί κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική.
Η φόρμα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/forms/yGqw5zrUNWmVxYrj1 και παρακαλούμε να συμπληρωθεί έως 15 Μαρτίου 2017. Για κάθε προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα απαιτείται εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας.


Ο Διευθυντής του 1ου ΠΕΚ


Παναγιώτης Γιαννακουδάκης
Καθηγητής Χημείας Α.Π.Θ.                        

Η Διευθύντρια του 2ου ΠΕΚ

Δρ. Ελευθερία Ζάγκα

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02

Δεν υπάρχουν σχόλια: