31/3/17

Εικόνα Υποβολής Αιτήσεων Επιμόρφωσης για την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Συστάδα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 1η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων
ενημέρωση στοιχείων 31/3/2017 5:49 μμhttp://e-pimorfosi.cti.gr/index.php/aithseis-statistika

Δεν υπάρχουν σχόλια: