8/2/17

Νέα δωρεάν μαθήματα από το MATHESIS που ξεκινούν σε λίγες ημέρες


Τα νέα δωρεάν μαθήματα από το MATHESIS  που ξεκινούν μέσα στο Φεβρουάριο
Αριστοτελική Ηθική (Νέο)
 Γιατί να ασχοληθούμε με την αριστοτελική ηθική; Διότι όλες οι σύγχρονες ηθικές θεωρίες βρίσκονται σε διάλογο μαζί της. Και διότι υπόσχεται ότι θα εξηγήσει τι είναι ηθική αρετή και ευδαιμονία. Ίσως, μαθαίνοντας για την αρετή και την ευδαιμονία γίνουμε ενάρετοι και ευδαίμονες, ή μήπως όχι; Έχουμε πολλούς λόγους, συνεπώς, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες που εισάγει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια και το πώς αυτές οδηγούν στην επίλυση ηθικών διλημμάτων και αποριών. Αλλά ο μόνος τρόπος να επιτύχει κανείς μια ουσιαστική εξοικείωση με την αριστοτελική ηθική είναι να παρακολουθήσει τη γέννησή της μέσα στο ίδιο το αριστοτελικό κείμενο.
Διδάσκων: Παύλος Κόντος, Παν/μιο Πατρών
Έναρξη: 27 Φεβρουαρίου 2017 Πατήρ πάντων πόλεμος: Οι ελληνιστικοί πόλεμοι ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο (Νέο)
  Tο μάθημα θα ασχοληθεί με τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές των αδιάκοπων πολέμων, επιχειρώντας να απαντήσει σε ερωτήματα με διαχρονική σημασία: Ποιές είναι οι αιτίες των πολέμων; Τί επιπτώσεις έχει ο πόλεμος στη λειτουργία πολιτευμάτων και τις κοινωνικές δομές, στην οικονομία, τη θρησκεία, τον πολιτισμό και την τέχνη; Ποιά είναι η ιδεολογική του διάσταση; Πώς εντάσσονται πολεμικά γεγονότα στη συλλογική μνήμη; Θα εξετασθούν όλα τα είδη διαθέσιμων πηγών: κείμενα ιστορικών, έργα ποιητών, στρατιωτικά εγχειρίδια, επιγραφές, μνημεία και έργα τέχνης.
Διδάσκων: Άγγελος Χανιώτης, IAS / Princeton
Έναρξη: 27 Φεβρουαρίου 2017


 Κλασική Μηχανική 1 (Νέο)
 Το μάθημα αυτό είναι μια περιήγηση στην Νευτώνεια Μηχανική, τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε την κίνηση των σωμάτων στην κλασική Φυσική, τους κανόνες που διέπουν τον κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας: Γιατί πέφτει ένα μήλο, πώς κινούνται οι πλανήτες, πώς γυρίζει μια σβούρα, με ποιά φορά περιστρέφονται οι κυκλώνες στην ατμόσφαιρα, πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση ενός μικρού αυτοκινήτου με ένα τεράστιο φορτηγό;
Διδάσκων: Κώστας Τάσσης, Παν/μιο Κρήτης
Έναρξη: 13 Φεβρουαρίου 2017


 Εισαγωγή στη Σχετικότητα και την Κοσμολογία (E)
 Η Σχετικότητα είναι παντού γύρω μας. Η Σχετικιστική Μηχανική δεν είναι κεφάλαιο της φυσικής για ειδικούς, αλλά βασική γνώση απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση της καθημερινής μας εμπειρίας. Θα μάθουμε οτι δεν είναι τυχαία η διασημότητα της σχέσης E=mc2, αφού για παράδειγμα χωρίς αυτήν είναι ακατανόητες όλες οι διεργασίες που εμπεριέχουν μεταβολές στο είδος ή/και στο πλήθος των σωματιδίων. Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως: πώς είναι δυνατόν μια χούφτα ραδιενεργό υλικό να είναι αρκετό να βράσει χιλιάδες τόνους νερό, ή ακόμα πώς ενώ η ταχύτητά μας δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή του φωτός, μπορούμε να ταξιδέψουμε μέχρι τα πέρατα του Σύμπαντος δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά;
Διδάσκων: Θεόδωρος Τομαράς, Παν/μιο Κρήτης
Έναρξη: 13 Φεβρουαρίου 2017

 mathesis.cup.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: