20/2/17

Ημερίδα: Γλώσσες, ταυτότητες και δικαιώματα στο σχολείο: Με αφορμή το έργο του Jim Cummins


Γλώσσες, ταυτότητες και δικαιώματα στο σχολείο:

Με αφορμή το έργο του Jim Cummins
8 Μαρτίου 2017
αμφιθέατρο “Ι. Δρακόπουλος”


Πρωϊνή Συνεδρία: Με αφορμή το έργο του Jim Cummins
9.30 Εισαγωγή: Θάλεια Δραγώνα
9.45 – 11.00 Συντονίζει: Βασιλική Δενδρινού
Ελένη Σκούρτου
Το έργο του Jim Cummins: η διγλωσσία σε διάλογο με άλλες θεωρίες.
Άσπα Χατζηδάκη
Διδάσκοντας τον Jim Cummins στην Ελλάδα: προκλήσεις και ιδιαιτερότητες.
Βασιλεία Κούρτη Καζούλη
Μετασχηματιστική παιδαγωγική και παγκόσμια δίκτυα μάθησης.
11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-12.15
Ρούλα Τσοκαλίδου
Προσφυγικοί πληθυσμοί, διαπολιτισμική εκπαίδευση και κείμενα ταυτότητας.
Θάλεια Δραγώνα
Διαπραγμάτευση και ενδυνάμωση: “Eννοιες δάνεια από το έργο του Cummins
στην εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.
12.15 – 1.15
Jim Cummins
Γλώσσα, Εξουσία και Παιδαγωγική: Μπορεί η εκπαίδευση να αλλάξει την
κοινωνία;
Απογευματινή Συνεδρία: Διαπολιτισμική εκπαίδευση
3.00 – 4.00 Συντονίζει: Αννα Φραγκουδάκη
Χρήστος Γκόβαρης
Η πρόσληψη του διαπολιτισμικού λόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα:
Το παράδειγμα των ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και των σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού
Σχολείου.
Νέλλη Ασκούνη
Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η ελληνική εμπειρία.
Ευαγγελία Τρέσσου και Σούλα Μητακίδου
Στο όνομα της διαπολιτισμικής…
4.00- 4.30 Διάλειμμα
Δικαιώματα και δημοκρατικό σχολείο
4.30 – 6.00 Συντονίζει: Ευαγγελία Κούρτη
Εύη Ζαμπέτα
Θρησκεία και δημοκρατία στην εκπαίδευση.
Δήμητρα Μακρυνιώτη
Με το βλέμμα στραμμένο στο δημοκρατικό σχολείο: παιδαγωγικοί λόγοι και
πρακτικές.
Πέτρος Χαραβιτσίδης
Ταυτότητες και δικαιώματα σε ένα δημοκρατικό σχολείο: προκλήσεις, δυσκολίες,
δυνατότητες.
Αλεξάνδρα Ανδρούσου
Τα παιδιά των προσφύγων στο ελληνικό σχολείο: ένα δύσκολο στοίχημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: