26/2/17

Η επιτροπή για την επιλογή εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στη δημόσια εκπαίδευση


Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που με αίτησή τους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στη δημόσια εκπαίδευση 


Απόσπασμα Πρακτικού 7/16-02-2017 Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει τη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στη δημόσια εκπαίδευση, ως εξής:

Πρόεδρος: κ. Ελευθέριος Βεκρής, Σύμβουλος Α΄ Ι.Ε.Π., με αναπληρώτρια την κ. Σαπουνά Αγγελική, αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π.. Μέλη: κ. Βασίλειος Τσάφος, αναπληρωτής καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωματικό μέλος την κ. Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Σχολικός σύμβουλος 10ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Σοφία Λάχλου, Αντιπρόεδρο της παιδαγωγικής ομάδας για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ, ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής. Χρέη γραμματέα θα αναλάβει η κ. Καλύβα Χριστίνα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ΠΕ05. Η ως άνω Επιτροπή θα συνεδριάσει αμισθί
Διαβάστε το έγγραφο εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: