22/2/17

Η ομάδα συγγραφής του νέου διδακτικού πακέτου Μαθηματικών Ε Δημ που εγκρίθηκε στους προσωρινούς Πινάκες Αξιολογικής Κατάταξης.


«Απόφαση του Δ.Σ του ΙΕΠ για την έγκριση των προσωρινών Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης για τη συγγραφή των διδακτικών πακέτων Μαθηματικών Β’ & Ε’ Δημοτικού.

 Όταν καταστούν Οριστικοί οι προσωρινοί Πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης, να ανατεθεί η συγγραφή των διδακτικών πακέτων Μαθηματικών Ε΄ τάξης στους αναδειχθέντες υποψηφίους που έχουν λάβει πάνω από εβδομήντα (70) μονάδες στο κατατεθέν «δείγμα γραφής», ήτοι, κ.κ.: Κωνσταντίνο Βρυώνη, Σπυρίδωνα Δουκάκη, Βασιλική Καρακώστα, Γεώργιο Μπαραλή και Ιωάννα Σταύρου. 
 Κωνσταντίνος  Βρυώνης, ΠΕ70  
Σπυρίδωνας Δουκάκης,  ΠΕ 03  ( Πανεπιστήμιο  Αιγαίου)
Γεώργιος   Μπαραλής,  (Αναπλ. Καθηγητής, Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ)
Ιωάννα Σταύρου. ΠΕ 70 (3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)
Βασιλική Καρακώστα, ΠΕ  70

γ. Ως προς τη συγγραφή του Διδακτικού Πακέτου Μαθηματικών της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, εφόσον κανένα από τα 4 «δείγματα γραφής» που αξιολογήθηκαν δεν συγκεντρώνει 70 μονάδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 4625/17-06-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΩΠ7ΚΟΞΛΔ-ΓΚ3], ο διαγωνισμός κατά το σκέλος αυτό να κηρυχθεί άγονος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: