4/2/17

Τα τεύχη του περιοδικού “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”. Διαβάστε τα τεύχη του περιοδικού  “ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ " στον παρακάτω σύνδεσμο

 https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/issue/archive

Διαβάστε επίσης:  30 ελληνικά περιοδικά για την εκπαίδευση σε ψηφιακή μορφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: