5/2/17

Με φανερή ψηφοφορία και αιτιολόγηση από τους Σ.Δ η επιλογή των Διευθυντών Σχολείων; fresh-education
Την Παρασκευή 10/2 θα ανακοινωθεί η επίσημη απόφαση του ΣτΕ για το σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας αναμένει αυτή την απόφαση  για να προχωρήσει στη διατύπωση του  νέου σχεδίου νόμου για τις επιλογές στελεχών.
Φαίνεται λοιπόν από τη σχετική δήλωση ότι ο νέος τρόπος επιλογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην απόφαση του ΣΤΕ αλλά ταυτόχρονα δε θα πρέπει να  αποκλειστεί και η γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων κάτι που θα περιόριζε τη δημοκρατία, σύμφωνα πάντα με τη δήλωση του Υφυπουργού.
Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως, θα πρέπει αυτή τη φορά να  εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως και ειδικότερα  :

·         να αναδειχτεί η άποψη του Σ.Δ  για τη διοίκηση της σχολικής μονάδας  στο πλαίσιο κατάλληλης διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας κι όχι μυστικής ψηφοφορίας

·         να υπάρξει  αιτιολόγηση στα προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τα νέα  κριτήρια που θα θεσπισθούν ή με τα παλαιά, αν παραμείνουν ίδια   (συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα  και γενική συγκρότησης του υποψηφίου).

  Πιθανό σενάριο που μάλλον έχει ήδη συζητηθεί:

Ο νέος νόμος θα δίνει πάλι το δικαίωμα στον Σ.Δ να συμμετέχει με συγκεκριμένο ποσοστό   στην επιλογή του διευθυντή του σχολείου αλλά αυτή τη φορά  με πλήρη αιτιολόγηση  συγκεκριμένων κριτηρίων  και φανερή ψηφοφορία 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: