21/2/17

Το βίντεο στη λειτουργία της ανεστραμμένης τάξης


Η ανεστραμμένη τάξη δεν είναι μόνο βίντεο!


Όσο η μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης, ή ανεστραμμένης μάθησης όπως δείχνει να επικρατεί στο εξωτερικό ο όρος, εξαπλώνεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο αυξάνει και η σύγχυση για τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της μεθόδου. Πολλοί εκπαιδευτικοί ακούν ότι στη συγκεκριμένη μεθοδολογία η θεωρία του μαθήματος στέλνεται στο σπίτι ως βιντεομάθημα και νομίζουν ότι πρόκειται για άλλη μια εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και αν νιώθουν τεχνολογική φοβία απορρίπτουν τη μέθοδο επειδή δεν τους ταιριάζει. Άλλοι εκπαιδευτικοί, ακούν για το βίντεο και πιστεύουν ότι απαιτείται ψηφιακός εξοπλισμός μέσα στην τάξη. Στην πραγματικότητα τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει και δεν μπορεί να σταθεί ως δικαιολογία για να αρνηθείτε έστω τη δοκιμή της μεθόδου.
Η ανεστραμμένη τάξη μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς βίντεο. Η πιο απλή μορφή της, που πολλοί εκπαιδευτικοί ήδη εφαρμόζουν, είναι να πούμε στους μαθητές μας να διαβάσουν στο σπίτι το παρακάτω μάθημα και την άλλη μέρα, μέσα στην τάξη, να το συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες και να εμπεδώσουμε τις γνώσεις με διάφορες βιωματικές τεχνικές. Το βίντεο είναι μια πολυτέλεια που πλεον είναι εφικτή από τον μέσο δάσκαλο ώστε να εμπλουτίσουμε το κείμενο με κινούμενες εικόνες, τη φωνή μας και περισσότερα στοιχεία από αυτά του βιβλίου. Αν κάνουμε μόνοι μας βίντεο ή χρησιμοποιήσουμε κάποιο έτοιμο βίντεο, τότε η αλληλεπίδραση η δική μας και των μαθητών μας με το βίντεο γίνεται εκτός τάξης. Εμείς το προετοιμάζουμε στο σπίτι μας και οι μαθητές το βλέπουν στο σπίτι τους. Στο σχολείο δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε καν υπολογιστή. Φυσικά, αν υπάρχει υπολογιστής, βοηθάει αυτούς που δεν μπόρεσαν να το δουν στο σπίτι τους και θα το δουν σε κάποια στιγμή στο σχολείο, πριν το μάθημα. Συνεπώς, το βίντεο δεν πρέπει να μας τρομάζει, ούτε να αποτελεί εμπόδιο στη εφαρμογή της μεθόδου.
Η ανεστραμμένη τάξη είναι μια μαθητοκεντρική προσέγγιση που απαλλάσει εμάς και τους μαθητές μας από το βαρετό κομμάτι της διάλεξης, κάνει τους εκπαιδευτικούς δημιουργικούς και τους μαθητές ενεργητικούς. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πορεία της μάθησης, προσεγγίζουν τη γνώση με τον δικό τους ρυθμό και στην τάξη έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να εκφραστούν. να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές και τον δάσκαλό τους. Ο δάσκαλος κερδίζει χρόνο από το μάθημά του για να το κάνει πιο βιωματικό, ελκυστικό και αποδοτικό. Αν και αρκετοί εκπαιδευτικοί εστιάζουν στο κομμάτι του βίντεο, επειδή είναι κάτι καινοτόμο, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ανεστραμμένης τάξης είναι αυτό που γίνεται μέσα στην τάξη με τους μαθητές να συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες εφαρμογής της γνώσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ
 blogs.sch.gr/flippedclassroom 

Δεν υπάρχουν σχόλια: