19/2/17

Επέκταση των ρυθμίσεων και στους εκπαιδευτικούς για τα στεγαστικά δάνεια του Τ.Τ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕ 

Επέκταση των ρυθμίσεων και στους εκπαιδευτικούς για τα στεγαστικά δάνεια
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για δανειολήπτες εκπαιδευτικούς (Δ. Υ.) στεγαστικών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη βάση των αντίστοιχων ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προβλέπεται πάγωμα επιτοκίου και καταβολή μειωμένων δόσεων, αλλά και επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του ομώνυμου ταμείου.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως Δημόσια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία και αργότερα ως τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2322/1995 και συνδυαστικά με άρθρα 62 παρ. 6 Ν. 2214/1994, χορηγούσε στεγαστικά δάνεια προς Δημοσίους Υπαλλήλους και Υπαλλήλους Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ., (Υπάλληλοι Ταχ. Ταμιευτηρίου, Ο.Σ.Ε., Ο.Τ.Ε., Εκπαιδευτικοί, Στρατιωτικοί, Σώματα Ασφαλείας, Κληρικοί, Ανάπηροι Πολέμου, κ.λ.π.)
Τα στεγαστικά δάνεια των εκπαιδευτικών ήταν αρμοδιότητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις στην κατηγορία Δημοσίων Υπάλληλων του Παρακαταθηκών, πρέπει για αυτονόητους λόχους ισονομίας και Δικαιοσύνης να συμπεριλάβουν και τις ανάλογες ρυθμίσεις για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: