10/2/17

Τέλος στο Διδασκαλείο της Αλεξανδρούπολης∙ ναι, στην εξομοίωση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων από το Δ.Π.Θ.Δεκτή έγινε από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου αργά χθες το απόγευμα στην Βουλή,
η τροπολογία που προτάθηκε από την Δημοκρατική Συμπαράταξη και αφορούσε το άρθρο 14 για την επιμόρφωση των μειονοτικών εκπαιδευτικών της Θράκης από το τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με θέμα «Ρύθμιση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδος και άλλες διατάξεις». Με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα στο ΑΠΘ, να είναι ο βασικός πυλώνας εκπαίδευσης των δασκάλων που στην συνέχεια θα μπορούν να διοριστούν στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης με το νέο τμήμα που δημιουργείται εκεί, ειδικά για τον σκοπό αυτό. Από την άλλη πλευρά, το Δ.Π.Θ., θα διατηρεί για λογαριασμό του την αρμοδιότητα της εξομοίωσης των αποφοίτων της ΕΠΑΘ και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και των δύο προγραμμάτων των μειονοτικών σχολείων. Επιπλέον το τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης του ΔΠΘ, μπορεί να αναλάβει την διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των δύο προγραμμάτων για θέματα που άπτονται της ιδιαίτερης φύσης των μειονοτικών σχολείων.

Να σημειωθεί, εδώ, ότι καταργείται οριστικά η περίπτωση του διδασκαλείου επιμόρφωσης μειονοτικών δασκάλων, που είχε προβλεφθεί με προηγούμενο νόμο να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη, παρέχοντας για 4 εξάμηνα σπουδών, επιπλέον εξειδίκευση στους εκπαιδευτικούς του τουρκόγλωσσου προγράμματος σπουδών, ενώ γίνονται δεκτά τα σεμινάρια σε συνεργασία με πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την ενίσχυση της γλωσσικής επάρκειας των δασκάλων που ήδη υπηρετούν στο τουρκόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Θράκης.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΔΏ

Δεν υπάρχουν σχόλια: