12/2/17

Ο ΟΟΣΑ θέλει αυτοαξιολόγηση με εξωτερική αναφορά ή και λογοδοσία της σχολικής μονάδας.

fresh-education
«Οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, που σταδιακά θα


εισαχθούν, θα αποτελούν εσωτερική υπόθεση των σχολικών μονάδων και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, ούτε βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις» είχε δηλώσει πριν δύο μήνες ο Υπουργός Παιδείας

 Ο ΟΟΣΑ όμως δεν αντιμετωπίζει την διαδικασία αυτοαξιολόγησης   ως μια εσωτερική υπόθεση, αλλά σύμφωνα με τη νέα πρότασή του για την Παιδεία,  που δημοσίευσε η εφημερίδα "Αυγή", θέλει την αυτοαξιολόγηση ως μια διαδικασία που σίγουρα θα περιλαμβάνει και εξωτερικές αναφορές έως και λογοδοσία, αν  τα σχολεία παίρνουν επιπλέον χρηματοδότηση.

Αποκέντρωση και ανάπτυξη επαγγελματικής αυτονομίας
Ο ΟΟΣΑ προτείνει ενίσχυση της σχολικής αυτονομίας, χαλάρωση του κεντρικού έλεγχου σε επίπεδο προσωπικού, προγραμμάτων σπουδών και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, λογοδοσία των τοπικών υπευθύνων για την εκπαίδευση. Για τον ΟΟΣΑ “είναι κοινός τόπος ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας πρέπει να επανεισαχθεί μαζί με κάποιας μορφής εξωτερική αναφορά”.
Ο οργανισμός πάντως δεν προσδιορίζει πώς θα γίνεται αυτό, παρά μόνο όταν αναφέρει ότι τα σχολεία οφείλουν να λογοδοτούν στο μέλλον εφόσον παίρνουν επιπλέον χρηματοδότηση -όπως προτείνει- για την κάλυψη αναγκών για τους μαθητές που έχουν ανάγκη. Υπογραμμίζεται η σημασία να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη σε μια τέτοια διαδικασία και τα σχολεία να είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών


Διαβάστε επίσης:

 Μπρος σχολική αυτονομία και πίσω ρέμα.Δεν υπάρχουν σχόλια: