9/2/17

Στη Βουλή πάλι η τροπολογία για την αναγνώριση των Διδασκαλείων ως Μεταπτυχιακών

Επανακατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία  για την αναγνώριση των Διδασκαλείων ως Μεταπτυχιακών  από τον τομεάρχη παιδείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βουλευτή Χρ. Κατσίκη.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την διάταξη 81 του ν. 1566/1985 θεσπίστηκαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για την παροχή εξιδανικευμένης  γνώσης  στους σπουδαστές, που ήδη κατείχαν ένα πτυχίο.
Με τον ίδιο νόμο και το αρθρο 30 παρ.1 και 2 αυτού ορίσθηκε , ότι οι πτυχιούχοι των παιδαγωγικών  ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών, που είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ των ΑΕΙ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 81 του ν.1566/1985, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο βασικός τίτλος σπουδών του προερχόταν από  ΤΕΙ. Μάλιστα , η διετής αυτή ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ γινόταν προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες , ώστε η εξειδικευμένη γνώση να χρησιμεύει και να αναβαθμίζει άμεσα την ποιότητα των εκπαιδευτικών ικανοτήτων των διδασκόντων.

Παράλληλα όσοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν ως νηπιαγωγοί, αξιωθεί πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης Νηπιαγωγών που λειτουργούσαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ως δάσκαλοι είχαν αξιωθεί πτυχίου παιδαγωγικής ή πτυχίο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς ή πτυχίο Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου με το άρθρο 1 του ΠΔ 130/1990 εισήλθαν στη διαδικασία ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ του πτυχίου τους προς αυτό των ΑΕΙ αντιστοίχου κύκλου σπουδών.

Έτσι δημιουργήθηκε η αδικημένη κατηγορία εκπαιδευτικών , οι οποίοι ενώ είχαν εξομοιωθεί πτυχιακά με τον κύκλο σπουδών των αντίστοιχων ΑΕΙ και είχαν ολοκληρώσει ΔΙΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ κατά το άρθρο 30 παρ.1 και 2 του ν 1566/1985 ως ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ εκπαιδευτικής γνώσης , διότι  το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών με το άρθρο 8 του ν2327/1995 εντάχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών, παρά ταύτα δεν εκλαμβάνονταν  ως κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

Όσοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας από τα ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 και μετά(περιλαμβανομένου του ακαδημαϊκού αυτού έτους) ακολούθησαν και ολοκλήρωσαν τον διετή ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ κύκλο σπουδών των άνω διδασκαλείων και έχουν σε οποιοδήποτε χρόνο πραγματοποιήσει πτυχιακή εξομοίωση του βασικού τίτλου σπουδών τους με αντίστοιχο των ΑΕΙ πρέπει , για λόγους ασφαλείας του δικαίου, αλλά και της δικαιοσύνης , σύμφωνα με τη συνταγματική κατοχυρωμένη Αρχή της Ισότητες να θεωρούνται κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Δεν υπάρχουν σχόλια: