24/2/17

Ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό για την προώθηση της Φιλαναγνωσίας


Δραστηριότητες που αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την προώθηση τηςφιλαναγνωσίας μπορείτε να δείτε στο έντυπο «Με αφορμή ένα βιβλίο» από τις Εκδόσεις Πατάκη.  
Πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν:
http://www.patakis.gr/ViewShopArticle.aspx?ArticleId=2208
http://www.patakis.gr/ViewShopArticle.aspx?ArticleId=2209

Δεν υπάρχουν σχόλια: