15/2/17

Απόφαση κατανομής σχολικών μονάδων του Έβρου σε ομάδες και προσδιορισμού όμορων ομάδων σχολείων


Απόφαση κατανομής σχολικών μονάδων του Έβρου σε ομάδες και προσδιορισμού όμορων ομάδων σχολείων

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 15-2-2017 7ΚΨΩ4653ΠΣ-1ΝΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: