23/2/17

Σύντομα επιμόρφωση από το ΙΕΠ των μονίμων εκπαιδευτικών των δομών Ε.Α.Ε χωρίς εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης


Επιμόρφωση από το ΙΕΠ   των μονίμων  εκπαιδευτικών των δομών Ε.Α.Ε  χωρίς  εξειδίκευση στην ειδική αγωγή  και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης
 seepea-stella.blogspot.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια: