14/2/17

Ημερίδα για τη διαχείριση της σχολικής τάξης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση:      ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ.-Πόλη:     72100 – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφορίες:    Μαμάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο:      2841340404
FAX:          2841027226
Ηλ. Δ/νση: symdim-las1@sch.gr     http://blogs.sch.gr/gmamakis/                               

 Άγιος Νικόλαος: 13/2/2017
Αριθμ.Πρωτ.: 16
      ΠΡΟΣ
κ.κ. Δ/ντές/ντριες Δημ. Σχολείων περιφερείας μας


 ΚΟΙΝ: Δ/νση ΠΕ Λασιθίου
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ημερίδα ».


Σχετ.:
1) οι διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14 του Π.Δ. 201/98 (Φ.Ε.Κ. 161/98/ τ. Α΄), «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων»
2) το εδάφιο ε΄, της παρ. 2, του άρθρου 2 όπως και το εδάφιο γ΄ της παρ. 1, του άρθρου 8, της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/΄105657/ Δ1/16.10.2002       (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ. Β’/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…» 
3)η με Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/16-10-02) Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 7 «Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Σχολικών Συμβούλων».
4) η με αριθμ. πρωτ. Φ. 354.11 / 57/ 71494/ Ε3/ 27-04-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης».
5) τη με αριθμ. 1263/9-2-2017 έγκριση της ΠΔΠΔΕΚΜε βάση τα παραπάνω σχετικά, καλούμε τους παρακάτω αναφερόμενους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική ημερίδα που θα υλοποιηθεί ως εξής:

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1)      Σχολική Σύμβουλος 20ης και 68ης  Περιφέρειας ΠΑ. 2) Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 2ης περιφέρειας Λασιθίου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
1)        Αχιλλέας Προκοπίου παιδοψυχίατρος, θεραπευτής οικογένειας
2)        Ελευθερία Σιμιτζή-Δέλλα Σχολική Σύμβουλος Π.Α
3)        Μαμάκης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ
4)        Γρηγοράκης Ιωάννης , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ
1.      Οι κ.κ. Δ/ντές/ντριες των σχολικών Μονάδων (εφόσον διευκολύνονται)
2.      Οι  εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 όλων των σχολείων της 1ης Περιφέρειας Λασιθίου που διδάσκουν στην Γ΄ τάξη
3.      Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 των 6/θεσίων και κάτω σχολείων της 1ης Περιφέρειας Λασιθίου που διδάσκουν στην  Δ΄ τάξη


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ:

Σύνολο 24 εκπαιδευτικοί (+οι κ.κ. Δ/ντές/ντριες  που θα προσέλθουν)

ΤΙΤΛΟΣ
«Διαχείριση προβλημάτων στην σχολική τάξη»
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η διαχείριση της τάξης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ανάπτυξη και διατήρηση διδακτικών δραστηριοτήτων με ομαλή ροή, παρακολούθηση και ταυτόχρονη αντιμετώπιση γεγονότων. Όταν αυτά συνδυασθούν με τη γνώση ότι κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του ρυθμό και τρόπο, και μερικοί όχι μόνο δεν θέλουν να μάθουν αλλά παρεμποδίζουν τη μάθηση των άλλων, η διδασκαλία και η διεύθυνση της τάξης καθίστανται ακόμη πιο απαιτητικές. Γι’ αυτό η πειθαρχία στην τάξη είναι περίπλοκο έργο. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για τα κριτήρια της πειθαρχίας, αφού κάθε εκπαιδευτικός έχει τα δικά του κριτήρια.
Ανεξάρτητα από όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί που είναι καλοί στην πρόληψη των πειθαρχικών προβλημάτων χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, δημιουργούν θετικό και συνεργατικό κλίμα στην τάξη, προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αποφεύγουν τις τιμωρίες και χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά των μαθητών ως οδηγό για να δράσουν αποτελεσματικά.


Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:00-8:30 Προσέλευση
8:30-9:20 Χαιρετισμοί- Εισαγωγή στην θεματική της ημερίδας από την Ελευθερία Σιμιτζή-Δέλλα Σχολική Σύμβουλος Π.Α,  τον Μαμάκη Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ και τον Γρηγοράκη Ιωάννη, Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε.  (Εισηγήσεις) 
 9:20-10:50 Αχιλλέας Προκοπίου, παιδοψυχίαρος, θεραπευτής οικογένειας,  «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης», (βιωματική συζήτηση, καταιγισμός ιδεών) Μέρος Α΄
10.50-11.10 Διάλειμμα
11:10-13:00 Αχιλλέας Προκοπίου, παιδοψυχίαρος, θεραπευτής οικογένειας,  «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης», (βιωματική συζήτηση, καταιγισμός ιδεών), Μέρος Β΄
13:00-14:00 Ελευθερία Σιμιτζή-Δέλλα Σχολική Σύμβουλος Π.Α, τον Μαμάκη Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ και τον Γρηγοράκη Ιωάννη, Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε.,  Κριτική ανάλυση – αναστοχασμός- λήξη ημερίδας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ
Εδώ θα βρείτε υλικό και βιβλιογραφία για μελέτη  (δώστε προσοχή στο υλικό του α΄ και β΄ τόμου)Ο Σχολικός Σύμβουλος


Μαμάκης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: