13/2/17

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο με τίτλο:«Άνθρωπος και φύση: Γέφυρες συμφιλίωσης και συμπόρευσης».


Το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, προγραμματίζει να υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο με τίτλο:

«Άνθρωπος και φύση: Γέφυρες συμφιλίωσης και συμπόρευσης».
Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που έχουν αναλάβει κατά το τρέχον σχολικό έτος ή που προγραμματίζουν να υλοποιήσουν κατά το επόμενο έτος, εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα.
Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλιππιάδας, στην παλιά Παιδόπολη Λίμνης Ζηρού, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017. Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη πνευματικής σχέσης με τη φύση – γνωστικής, φυσικής και συναισθηματικής – και η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων για την ένταξη της φύσης στην εκπαιδευτική πράξη αλλά και στην καθημερινότητά τους.

1) Έντυπο προκήρυξης 

2) Αίτηση συμμετοχής  Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/Ε Ν. Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: