12/2/17

Ενημερωτική Ημερίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Εργαλεία Κινητικότητας για Μάθηση και Εργασία χωρίς σύνορα»
Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης απασχόλησης,


εκπαιδευτικούς, συμβούλους σταδιοδρομίας, ευρύ κοινό. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου της επικαιροποίησης περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενημερωτική ημερίδα με τίτλο ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ το Σάββατο 18/2/2017 ώρες 10:00 – 14:00 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάχυση ενημέρωσης για την Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή της ως εργαλείο πληροφόρησης στην διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση – παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Προσόντων, της Ευρωπαϊκής Πύλης Learning Opportunities and Qualifications in Europe, στην οποία συνδέονται οι εθνικές βάσεις εκπαιδευτικών ευκαιριών και προσόντων όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της χώρας μας.

Δηλώστε συμμετοχή το αργότερο μέχρι 16/2/2016 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής στην εκδήλωση.
Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΜΑΚ Τηλ. 2310-891873 και 891342 email: career@uom.edu.gr (το Γραφείο Διασύνδεσης στις 14-15 Φεβρουαρίου θα λειτουργεί μόνο τις ώρες 14:00-16:00 λόγω διεξαγωγής της διημερίδας “Μαθαίνω πριν σπουδάσω”)
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΠΕΠ ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων: Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance), Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (NCP), Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass), Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET). Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει “infodesK” των ανωτέρω Ευρωπαϊκών δικτύων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: