3/2/17

Κατάθεση Σ/Ν στη Βουλή για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας


Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
Το Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα του επείγοντος.
Η αιτιολογική Έκθεση σε μορφή word.
Το σ/ν σε μορφή word.

Δεν υπάρχουν σχόλια: