25/2/17

Έρχεται ανανέωση στελεχών της τάξης του 80% με το νέο νόμο επιλογής στελεχών;


Στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού τμήματος του κυβερνώντος κόμματος συζητείται πάρα πολύ σοβαρά το «νέο σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών στελεχών» να έχει περιοριστικές διατάξεις και ταυτόχρονα διατάξεις αυξημένης «επιδότησης» των προσόντων που είναι πέρα από τα τυπικά του διορισμού.

Ειδικότερα συζητούνται τα εξής:
α) Αυστηρός περιορισμός των θητειών Διευθυντού Σχολείου και Σχολικού Συμβούλου σε ΔΥΟ, αν και υπάρχει πρόταση αύξησής τους σε τρεις συνολικά, με παράλληλη ρητή ερμηνεία ότι ο περιορισμός ισχύει για όλες τις μέχρι τώρα θητείες και όχι από την θεσμοθέτηση του «νέου Συστήματος Επιλογής».
β) Υπέρμετρα αυξημένη μοριοδότηση, σε σχέση με τα τυπικά προσόντα, αλλά και την προϋπηρεσία, των πρόσθετων προσόντων κάθε υποψηφίου, όπως μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεύτερα πτυχία και σεμινάρια.
γ) Μειωμένη βαρύτητα της συνέντευξης, πιθανόν για να αποφευχθούν τα «ατυχήματα».
Με βάση την «χαρτογράφηση» των προσόντων των ενδιαφερόμενων, στο βαθμό που αυτή είναι αξιόπιστη, αφού έχει γίνει από τους προσκείμενους στην κυβερνητική παράταξη εκπαιδευτικούς και τους ποιο πάνω περιοριστικούς όρους συνολικών θητειών στις θέσεις που θα προκηρυχθούν, εκτιμάται ότι η ανανέωση των προσώπων στις θέσεις Δ/ντών Σχολείων και Σχολικών Συμβούλων θα φθάσει στο 80% περίπου.
Αυτός είναι και ο λόγος, που η θητεία στις δύο αυτές θέσεις θα γίνει τετραετής, με τις διακινούμενες πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα θεσμοθετηθούν και πρόσθετα προνόμια, όπως πειθαρχικές δυνατότητες, αρμοδιότητες αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών, μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, στα όρια του μηδενικού και αυξημένο επίδομα ευθύνης.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: