4/2/17

Οι περιπτώσεις υποψηφίων που ανήκουν στο 5% για ελεύθερη είσοδο σε ΑΕΙ / ΤΕΙ Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, κεφάλαιο Γ "Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης"  άρθρο 13 αναφέρεται  στη "ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" και συγκεκριμένα στους υποψήφιους που εισάγονται χωρίς εξετάσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: