17/2/17

Το Σχέδιο για τη μείωση των 140 ειδικοτήτων των καθηγητών Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης σε 80.


Το Σχέδιο του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και του ΙΕΠ για τη μείωση των 140 ειδικοτήτων των καθηγητών Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης  σε 80.

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το Σχέδιο του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και του ΙΕΠ για τη μείωση των 140 ειδικοτήτων των καθηγητών Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης  σε 80.
Με την ενοποίηση των ειδικοτήτων   συγγενών κλάδων εκπαιδευτικών  ο υπουργός Παιδείας, όπως αναφέρεται στο Σχέδιο  επιδιώκει:
Α. Την πλήρη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Β. Τον περιορισμό στη πολυδιάσπαση σε ίδια ή παρεμφερή αντικείμενα.
Γ. Τον περιορισμό στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου, και,
Δ. Την αξιοκρατία στις Μεταθέσεις και Αποσπάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: