5/2/17

1ο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή, τις κοινές και τη διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής» στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη.Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη] του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των
ετήσιων διεθνών συνεδρίων για τη διαχρονική και διατοπική μελέτη της ελληνικής, διοργανώνει το «1ο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή, τις κοινές και τη διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής» στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξετάσει τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαμόρφωση της κοινής στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες βαλκανικές χώρες, προσφέροντας μια ευκαιρία για επαναπροσέγγιση σχετικών θεωρητικών προβλημάτων και για επανεξέταση όψεων της ελληνιστικής Κοινής.
Στο Συνέδριο έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ερευνητές με διεθνή αναγνώριση και διακεκριμένη προσφορά στις περιοχές αυτές, όπως οι David Britain (University of Bern, Switzerland), Ranko Bugarski (University of Belgrade, Serbia), Brian Joseph (Ohio State University, Columbus U.S.A.), Peter Trudgill (University of Agder, Norway), Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών) κ.ά.
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο συνέδριο, μπορούν να αποστείλουν περίληψη ηλεκτρονικά σε δύο αρχεία (Microsoft Word και pdf) στη διεύθυνση greek-language-conference@phil.auth.gr έως τις 22 Μαΐου 2017. Η επιλογή των ανακοινώσεων προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιουνίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: