16/1/17

ΙΤΥΕ «Διόφαντος» – S.A.M.E. WORLD : Eκπαιδευτικό πακέτο για το Περιβάλλον
Το έργο SAME World είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μια Κοινοπραξία διαδικτυακών Πανεπιστημίων.

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» είναι ο εθνικός συντονιστής του έργου SAME World για την Ελλάδα. Έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου κατά της Περιβαλλοντικής Αδικίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Το Eκπαιδευτικό πακέτο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε τρία θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Μετανάστευση.
 blogs.sch.gr/grperekvath
Δείτε εδώ Eκπαιδευτικό πακέτο : http://edu-kit.sameworld.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια: