5/1/17

( ebook 2017) Αξιοποίηση ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο με έμφαση στη συνεργασία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη

  Αναστασιάδης Π. (Επιμέλεια). (2017). 

Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) .   ISBN: 978 - 960 - 86972 - 2 – 9     
   
Σκοπός της εργασίας είναι αφενός η ανάδειξη της Συνεργατικής Δημιουργικότητας (ΣΔ)  ως ένα από τα πλέον σημαντικά  ζητούμενα για τον  κριτικά σκεπτόμενο εκπαιδευτικό του σήμερα,  και  αφ  ετέρου  η  διερεύνηση  τρόπων  με  τους  οποίους  οι  ΤΠΕ  μπορούν  να  τον υποστηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια.
Η  δομή  της  εργασίας  έχει  ως  εξής:  

 Στην  πρώτη  ενότητα  επιχειρείται  μια  αρχική χαρτογράφηση  σε  σχέση  με  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  αναδυόμενης  κοινωνικής  πραγματικότητας. 

Στη δεύτερη ενότητα αποσαφηνίζεται η έννοια της δημιουργικότητας και αναδεικνύεται  ή  σημασία  της  στη  σημερινή  εποχή  των  έντονων  αλλαγών  και  της αβεβαιότητας. 

Στη τρίτη ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ρόλο των  ΤΠΕ ως κρίσιμου παράγοντα για την ενθάρρυνση της Συνεργατικής Δημιουργικότητας. 
Στην τέταρτη ενότητα γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2012-2013,  στο πλαίσιο του οποίου  αξιοποιήθηκαν  οι  ΤΠΕ  (τηλεδιάσκεψη,  web  2.0  κ.α)  προκειμένου  οι  μαθητές  και εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συνεργατικά δημιουργικές δραστηριότητες 

Έννοιες Κλειδιά
  web 2.0
  Παιδαγωγική Αξιοποίηση του web 2.0
  Συνεργασία σε ομάδες
  Δημιουργικότητα
  Κριτική Σκέψη

Δεν υπάρχουν σχόλια: