17/1/17

"Βιβλιοδανός": Μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης


Ο "Βιβλιοδανός" είναι μια εύχρηστη  δωρεάν υπηρεσία για τη διαχείριση κάθε σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης.
Ο χρήστης μετά από μία απλή εγγραφή  έχει  την onilne δυνατότητα εισαγωγής νέων βιβλίων, τροποποίησης ή διαγραφής παλαιών.
 Επίσης μπορεί να δοθεί ένας ειδικός κώδικας που όταν εισαχθεί στον κώδικα της ιστοσελίδας που διατηρεί ο χρήστης( πχ σχολική ιστοσελίδα) οι επισκέπτες της μπορούν να δουν την λίστα βιβλίων που διαθέτει
Ακόμη όσα σχολεία έχουν σε απλή ψηφιακή μορφή- κατάλογο τα βιβλία της βιβλιοθήκης ο "Βιβλιοδανός"  αναλαμβάνει να εισάγει τα ψηφιακά δεδομένα στο πρόγραμμα βιβλιοθήκης του.
 www.bibliodanos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: