13/1/17

Έξι προσλήψεις εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ«Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2016-2017»

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπέδευσης για απασχόληση σε ΚΕΔΔΥ (με πιστώσεις ΕΣΠΑ). 
Ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  είναι η Δευτέρα 16 και η Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017.

Ο πίνακας σε μορφή xls

Δεν υπάρχουν σχόλια: