31/1/17

Τι μου φταίει και δεν καταλαβαίνω τίποτα στη γλώσσα; (παραδείγματα)


1η μητέρα.
Μητέρα     Κρατήσου γερά.

Παιδί.        Γιατί;
Μητέρα.    Σου είπα κρατήσου γερά.
Παιδί.        Γιατί;
Μητέρα.    Γιατί θα πέσεις.
Παιδί.        Γιατί;
Μητέρα.    Σου είπα να κρατιέσαι γερά, έτσι;


Οι αυστηροί-περιορισμένοι γλωσσικοί κώδικες που χρησιμοποιούν  πολλές οικογένειες  λειτουργούν περιοριστικά στην «προσαρμοστικότητα» και στην αποκωδικοποίηση των πολλών γλωσσικών μορφών που θα συναντήσουν τα παιδιά στο σχολείο αλλά και  στην ενήλικη ζωή τους.

Σε οικογένειες όμως με πλούσιο- επεξεργασμένο κώδικα-μήνυμα, που ο λόγος είναι σύνθετος, προσωπικός, διαφοροποιημένος και άρρητος δίνονται περιθώρια αυτενέργειας και προσωπικής αναζήτησης στο παιδί. Ενθαρρύνεται η έκφραση της περιέργειας και της ερευνητικής του διάθεσης.. 

 Όταν τα παιδιά των οικογενειών που χρησιμοποιούν περιορισμένους γλωσσικούς κώδικες εισέρχονται στο γλωσσικό  περιβάλλον της σχολικής τάξης, δυσκολεύονται. Νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα ανοίκειο γλωσσικό περιβάλλον, όπως αναφέρει η Φραγκουδάκη  

Οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες που χρησιμοποιούν  επεξεργασμένους γλωσσικούς κώδικες νιώθουν το γλωσσικό περιβάλλον της σχολικής τάξης ως φυσική συνέχεια όλων αυτών που έχουν «ζήσει» γλωσσικά στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Βέβαια προκύπτει το ερώτημα: γιατί το σχολείο  διδάσκει γνώση ή χρησιμοποιεί κώδικες γλωσσικούς που δεν εντάσσονται στην εμπειρία πολλών μαθητών; Σχετικά διαβάστε:


    
Ακολουθούν δύο υποθετικά παραδείγματα διαλογικής συζήτησης μεταξύ μητέρας και παιδιού σε ένα λεωφορείο( Bernstein).

1η μητέρα.
Μητέρα     Κρατήσου γερά.
Παιδί.        Γιατί;
Μητέρα.    Σου είπα κρατήσου γερά.
Παιδί.        Γιατί;
Μητέρα.    Γιατί θα πέσεις.
Παιδί.        Γιατί;
Μητέρα.    Σου είπα να κρατιέσαι γερά, έτσι;

2η μητέρα.
Μητέρα.     Κρατήσου όσο μπορείς πιο καλά, σε παρακαλώ.
Παιδί.         Γιατί;
Μητέρα.     Αν δεν κρατιέσαι καλά, θα πέσεις προς τα εμπρός και θα χτυπήσεις.
Παιδί.         Γιατί;
Μητέρα.     Γιατί αν το λεωφορείο σταματήσει απότομα, θα τιναχτείς προς τα εμπρός επάνω στο μπροστινό κάθισμα.
Παιδί.         Γιατί;
Μητέρα.     Τώρα καλό μου, κρατήσου όσο μπορείς πιο καλά και μην προβάλλεις αντιρρήσεις.

Για το τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη διαβάστε:  "Αόρατες παιδαγωγικές" για τους αδύναμους μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: