11/1/17

Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριώνH Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους
μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω στο παρακάτω έγγραφο:
 Το έγγραφο σε μορφή doc


 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: