15/1/17

Οι αιρετοί στο ΚΥΣΔΙΠ


Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ο ορισμός  των αιρετών μελών του ΚΥΣΔΙΠ,  μετά την ανάδειξη τους στις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2016.
Ειδικότερα:
1. Αιρετά μέλη – εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.Δ,Ι,Π, από 1-1-2017 έως και την 31-12-2018, οπότε και λήγει η θητεία τους, ορίζονται οι εξής:
α) Ιακωβίδης Ιωάννης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικ. των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των μονίμων υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. από ειδικές διατάξεις , με αναπληρωτή τον Πέγκα Γεώργιο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικ. των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

β) Ντάρμα Σταματία του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ1 Διοικ. των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως τακτική αιρετή εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των μονίμων υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. από ειδικές διατάξεις, με αναπληρωτή της τον Αντωνακάκη Παναγιώτη του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικ. των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
γ) Ζεκεντέ – Καρέντζου Μαρδίτσα του Ευσταθίου, μόνιμη υπάλληλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και Κασελούρης Απόστολος του Επαμεινώνδα, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας ως τακτικοί αιρετοί εκπρόσωποι μονίμων υπαλλήλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, με αναπληρώτρια τη Λιαροπούλου Μαγδαληνή του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας.
δ) Παρλαβάντζας Γεώργιος του Περικλή, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με αναπληρώτρια τη Βασιλειάδου Χρυσάνθη του Σεραφείμ, μόνιμη υπάλληλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
ε) Μουλά Βαρβάρα του Παντελή, μόνιμη υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με αναπληρώτρια την Τσιγκούνη Βασιλική του Μιχάλη, μόνιμη υπάλληλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων,
2. Αιρετά μέλη - εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από 1-1-2017 έως και την 31-12-2018, οπότε και λήγει η θητεία τους ορίζονται οι εξής:
α) Τζήμου Στυλιανή του Επαμεινώνδα, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΠΕ) με αναπληρώτρια την Αναστασοπούλου Ελένη του Βασιλείου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Ρίζος Αναστάσιος του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ειδικότητας ΔΙΟΙΚ. (ΔΕ) με αναπληρώτρια τη Μπατογιάννη Αθανασία του Δήμου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΔΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: