30/1/17

Συνέδριο:«Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές στη Διαχείριση της Σχολικής Τάξης»


1η  Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, προγραμματίζει τη διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της, στη Δράμα, στις 24 και 25 Νοεμβρίου  2017 με γενικό θέμα:

 «Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές στη  Διαχείριση της  Σχολικής Τάξης»

Απευθύνεται σε
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου
Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή  εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://eteadramas.weebly.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: