13/1/17

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Στελέχη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων




Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Στελέχη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων


 Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων, με την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό πρόγραμμα για Διευθυντές/Διευθύντριες και Προϊσταμένες/ους των Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. Χανίων (δημοτικών και νηπιαγωγείων), σε θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και επιστημονική κατάρτιση των στελεχών των σχολικών μονάδων.
 Διάρκεια επιμορφωτικού προγράμματος: Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, Διευθυντές/Διευθύντριες και Προϊσταμένους/ες Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες/ους Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Χανίων. Επιμορφωτής θα είναι ο κ. Κυριάκος Κώτσογλου, MSc/PhD, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Επιμορφωτής Ενηλίκων, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης.
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τη φόρμα που θα βρείτε στο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/WSAji0GXp2s7T6JF3.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18 η Ιανουαρίου 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια: