4/1/17

Η ομάδα εργασίας για τη δημιουργία επιμορφωτικού υλικού της περιγραφικής αξιολόγησηςΤο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ μετά από εισήγηση, ομόφωνα, αποφασίζει την έγκριση
συγκρότησης Ομάδας Έργου για τη Δράση 1: Επιμόρφωση για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση με μέλη τα παρακάτω στελέχη του Ι.Ε.Π. και μέλη ΔΕΠ: 

Τσάφος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ 
Σοφού Ευστρατία, Λέκτορας, Παιδ/κό Τμήμα Νηπιαγωγών, Παν/ιο Ιωαννίνων 
Βεκρής Ελευθέριος, Σύμβουλος Α ́ Ι.Ε.Π. 
Γκλιάου Νικολέττα, Σύμβουλος Α ́ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 Ιωάννου Στυλιανός, Εισηγητής Ι.Ε.Π. 
Κότσιρα Αναστασία, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π.
 Νίκα Μαρία, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π. 
Παπαδημητρίου Ευαγγελία, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π. 
Οικονόμου Ασπασία, Σύμβουλος Γ ́ Ι.Ε.Π. 
Στράντζαλος Αθανάσιος, Σύμβουλος Β ́ Ι.Ε.Π. 

Τα παραπάνω μέλη θα προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την οργάνωση της δράσης, τη διαμόρφωση του σχετικού υλικού (επιμορφωτικό υλικό, εργαλεία αξιολόγησης κ.λπ.), επιμόρφωση των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών καθώς και για όποιες άλλες δράσεις κριθούν απαραίτητες, όπως θα αποτυπωθούν στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης και θα εγκριθούν κατά την ένταξη. 

Τα στελέχη του Ι.Ε.Π. θα απασχοληθούν στην εν λόγω δράση αμισθί, εντός Ι.Ε.Π., ενώ στα μέλη ΔΕΠ θα ανατεθεί συγγραφικό και επιμορφωτικό έργο με αμοιβή , βάσει παραδοτέων και ωρών   επιμόρφωσης, έως 5.000€ έκαστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: