14/1/17

Στοιχεία για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες από τις σχολικές μονάδες ζητά το Υπουργείο
Παρακαλούμε, μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, να συμπληρωθούν τα
στοιχεία που αφορούν  στη Σχολική  Βιβλιοθήκη της μονάδας σας, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο (link):
http://dspope.ypepth.sch.gr/limesurvey/index.php/334546?lang=el
Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με τον συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο, εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τον επισυναπτόμενο πίνακα excel. Στην περίπτωση αυτή θα αποστείλετε τον πίνακα στην ηλεκτρονική διεύθυνση spudonpe@minedu.gov.gr

Για το έγγραφο ΥΠΠΕΘ πατήστε εδώ...
Για τον πίνακα excel πατήσε εδώ...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Δυτικής Θε/νικης

Δεν υπάρχουν σχόλια: