24/1/17

Διδακτικές τεχνικές για τη σχολική τάξη με σενάρια εφαρμογής τους .
Διαλογική αντιπαράθεση, εννοιολογική χαρτογράφηση,δίλημμα, ιστοεξερεύνηση, καταιγισμός
ιδεών,μελέτη πεδίου, παιχνίδια ρόλων,μοντελοποίηση,προσομοιώσεις,παιχνίδια στο πεδίο  
βιβλιογραφική έρευνα είναι οι διδακτικές τεχνικές  για τη σχολική τάξη, με σενάρια. εφαρμογής τους, που μπορείτε να αντλήσετε σε ξεχωριστά αρχεία  πατώντας εδώ  e-symvoulos.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: