30/1/17

Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Παιδικού ΣταθμούΡυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού

3. Η περιπτ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ΄ Ο παιδικός σταθμός στελεχώνεται από μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών που διατίθενται ή αποσπώνται  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στον παιδικό σταθμό μπορεί επίσης να απασχολούνται και μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΤΕ Παιδοκόμων-Βρεφοκόμων, οι οποίοι διατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ως προϊστάμενος του παιδικού σταθμού επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών».

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
  
ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

Άρθρο329

Παρ.(στ)

 Ο παιδικός σταθµός στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών που αποσπώνται σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α' 186). Στον παιδικό σταθµό µπορεί επίσης να απασχολείται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, ο οποίος αποσπάται σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις. Ως προϊστάµενος του παιδικού σταθµού επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: