Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας Κ.Γαβρόγλου στην εφημερίδα ΑΥΓΗwww.minedu.gov.gr
Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας Κ.Γαβρόγλου στην εφημερίδα ΑΥΓΗ

Η συνέντευξη που παρέθεσε ο Υπουργός στην εφημερίδα ΑΥΓΗ, σε μορφή pdf.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων