16/1/17

Πίνακας επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 για κάλυψη θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία


«Ανάρτηση πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων κλάδου ΠΕ70
Δασκάλων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων»
Εν συνεχεία του υπ’ αρ. 221130/Η2/23-12-2016 εγγράφου και μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων αναρτάται εκ νέου ο εν λόγω πίνακας όπως διαμορφώθηκε:
αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων , που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.
 Ανάρτηση του αλφαβητικού πίνακα επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 για κάλυψη θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: