31/1/17

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΕΠΑΛ ν.4186/13)Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΕΠΑΛ ν.4186/13) με τα αντίστοιχα
επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
Το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια: