28/1/17

Το 4ο τεύχος του e περιοδικού του e - Δικτύου Μάθηση με Τεχνολογίες


Εκδόθηκε το 4ο τεύχος του e περιοδικού του e - Δικτύου Μάθηση με Τεχνολογίες  <http://mag.e-diktyo.eu> http://mag.e-diktyo.eu. Το περιοδικό του e-Δικτύου σε συνεργασία με τον «Μιχάλη Δερτούζο»
Έκδοση της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιμος επιστημονικός προβληματισμός, ο
δημιουργικός διάλογος και η παραγωγή νέας γνώσης αναφορικά με τη χρήση και
την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην Εκπαίδευση.

Το περιοδικό στοχεύει αφενός να δημιουργήσει ένα χώρο έκφρασης και
δημοσιοποίησης για τους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς-ερευνητές και στελέχη
εκπαίδευσης, αναφορικά με τις καινοτομικές πρακτικές τους και τις διδακτικές
τους προσεγγίσεις και αφετέρου να συμβάλλει στην επίγνωση, τη γνώση και το
διάλογο, για το εύρος των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες,
καθώς και τις επιδράσεις και τις συνέπειες της χρήσης-αξιοποίησής τους.

Ενδεικτική θεματολογία

http://mag.e-diktyo.eu/endiktiki-thematologia-tou-periodikou/

Διαδικασία κρίσεων

Όλα τα άρθρα για να δημοσιευτούν, υπόκεινται στη διαδικασία ανώνυμης κρίσης
από δύο έγκριτους κριτές σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Για την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία του περιοδικού συμμετέχουν Κριτές από το χώρο της
Διδακτικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ, οι οποίοι είναι είτε Διδάκτορες επιστήμονες
και στελέχη της Πρωτοβάθμιας & της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε
καθηγητές ΑΕΙ. Εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις δύο αυτές κρίσεις, η
εργασία παραπέμπεται σε τρίτο κριτή, ώστε να διασφαλισθεί το αδιάβλητο της
διαδικασίας, αλλά και το όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικό συνολικό
αποτέλεσμα κρίσης.

Μπορείτε να στέλνετε άρθρα για το περιοδικό, δείτε τις οδηγίες στο
http://mag.e-diktyo.eu/ypovoli-arthrou/

Επικοινωνία

Εκδότης: Νίκος Τζιμόπουλος

Site περιοδικού:  <http://mag.e-diktyo.eu> http://mag.e-diktyo.eu

Email: ntzimop@sch.gr <mailto:ntzimop@sch.gr>

Δεν υπάρχουν σχόλια: