21/1/17

Περί του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών τη Δευτέρα 30.01.2017, σχόλια και επισημάνσεις
Του Λιόντου Βασιλείου
Αιρετού ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων,
Δασκάλου Αγγλικών στο 1ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Παρακολουθώντας τα τελευταία δύο χρόνια τις ανακοινώσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών και επειδή λέγονται διάφορα, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
Προεδρικό Διάταγμα 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α’)
Άρθρο 4
Διακοπές-αργίες-εορταστικές εκδηλώσεις

1. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν:
Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό.
Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή (κάτι που για φέτος δεν υφίσταται), οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ. Πιο συγκεκριμένα το προαναφερθέν ορίζει:
Εκκλησιασμός
i. εκκλησιασμός των μαθητών κατά σχολείο ή τάξη πραγματοποιείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και με τη συνοδεία των εκπ/κών στις παρακάτω περιπτώσεις:
ii. Την εορτή των Τριών Ιεραρχών και τις εθνικές εορτές, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού του Προεδρικού διατάγματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
(ΠΔ 200/1998 - ΦΕΚ 161/1998)
Άρθρο 4
Διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις
1.                  Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν
Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
…..Εκκλησιασμός νηπίων μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβασή τους στο ναό.

Ας δούμε όμως πως το Υπουργείο Παιδείας «αντιλαμβάνεται τόσο το ΠΔ 201/98 όσο και το πώς το ερμηνεύει:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
16-01-17 «Οδηγίες για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών»
Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής των Τριών Ιεραρχών, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
α) Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών, τα νηπιαγωγεία δε θα λειτουργήσουν (άρθρο 4. §. 1ε του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α). Την ημέρα αυτή, το διδακτικό προσωπικό θα πάρει μέρος στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
β) Η χρονική διάρκεια και ο τρόπος εορτασμού των εκδηλώσεων στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας θα καθοριστούν με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
γ) Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και θα αποχωρήσουν με τους άλλους μαθητές.
δ) Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο.
Καθίσταται σαφές ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος, σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ 201/98 που σαφέστατα αναφέρει ότι την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό, απουσιάζει εντελώς ο όρος «εκκλησιασμός».
Μάλιστα είναι πιστό αντίγραφο της εγκυκλίου του σχολικού έτους 2014-2015 με τη διαφορά ότι στην ΕΓΚΎΚΛΙΟ του 2014-2015 αναφέρεται ο όρος «εκκλησιασμός», ενώ εδώ σκοπίμως παραλείπεται.


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Αρ.Πρωτ.Φ1/10747/Δ2/22-01-2016/ΥΠΠΕΘ
Θέμα: «Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών»
Επειδή κατά το τρέχον σχολικό έτος η εορτή των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με ημέρα που δεν λειτουργούν τα σχολεία (Σάββατο 30-1-2016), οι σχολικές μονάδες δύνανται να πραγματοποιήσουν εορταστικές εκδηλώσεις, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.


Αρ.Πρωτ.Φ1/10747/Δ2/22-01-2016/ΥΠΠΕΘ
(Ανακοινοποίηση στο ορθό)
Θέμα: «Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών»
Επειδή κατά το τρέχον σχολικό έτος η εορτή των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με ημέρα που δεν λειτουργούν τα σχολεία (Σάββατο 30-1-2016), οι σχολικές μονάδες δύνανται να πραγματοποιήσουν εορταστικές εκδηλώσεις, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, αφιερώνοντας δύο διδακτικές ώρες, με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων και κατά την κρίση τους
Καθίσταται και εδώ σαφές ότι οι δύο εγκύκλιοι του Υπουργείου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πδ 201/98 που ξεκάθαρα ορίζει ότι σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Αρ.Πρωτ.Φ.7/97/9629/Δ1/20-01-2015/ΥΠΑΙΘ
ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών»
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 6474/Δ2/15-01-2015 Εγκυκλίου της Γεν Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας & Δ/νσης Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στη θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
α) Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών, τα νηπιαγωγεία δε θα λειτουργήσουν (άρθρο 4. §. 1ε του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161Α). Την ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό θα πάρει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.
β) Η χρονική διάρκεια και ο τρόπος εορτασμού των εκδηλώσεων στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας θα καθοριστούν από το Σύλλογο Διδασκόντων.
γ) Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και θα αποχωρήσουν με τους άλλους μαθητές.
δ) Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο.
Καθίσταται σαφές ότι η παρούσα εγκύκλιος πατάει επακριβώς πάνω στο ΠΔ 201/98.

ΥΓ1: Αν και δεν τυγχάνω νομικός, ας έχουμε κατά νου και τα εξής σχετικά με την ιεράρχηση των κανόνων δικαίου:

Μεταξύ των γραπτών πηγών του δικαίου, από πλευράς ισχύος υφίσταται αυστηρή ιεράρχηση.
Επικεφαλής όλων τίθεται το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης νόμος, προς το περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να συμφωνούν όλες οι λοιπές γραπτές πηγές του δικαίου. Ακολουθεί ο τυπικός Νόμος, το Προεδρικό Διάταγμα, πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και η Υπουργική Απόφαση. Να τονιστεί ότι μετά την είσοδο της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Έννομη τάξη στο ίδιο τυπικό επίπεδο με το Σύνταγμα βρίσκονται οι Ιδρυτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνθήκες, ενώ αμφισβητείται κατά πόσον υπερέχουν του ίδιου του Συντάγματος.
Για τη κατάργηση μιας πράξης της Πολιτείας απαιτείται η έκδοση πράξης της αυτής τυπικής δύναμης ή μεγαλύτερης τυπικής ισχύος.

ΥΓ2: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσπάθεια υποβάθμισης και παραγκωνισμού της εορτής των Τριών Ιεραρχών τόσο από την πλευρά πρωτίστως της πολιτείας (Υπουργείο Παιδείας), αλλά δυστυχώς και από την πλευρά μιας σημαντικής μερίδας συναδέλφων μου εκπαιδευτικών. Ας μη λησμονούμε ότι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι η σημαντικότερη γιορτή των δασκάλων και των μαθητών, των σχολείων και των γραμμάτων, των βιβλίων και της μάθησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: