20/1/17

Εθνικός σχολικός διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2017


Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της
Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα, διοργανώνουν διαγωνισμό ανοικτό προς όλα τα σχολικά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά).
Σας προσκαλούμε φέτος να εργαστείτε γύρω από το θέμα της αφήγησης και της μνήμης!
Για να ανακαλύψετε τα θέματα και τους όρους συμμετοχής, ανατρέξτε στις οδηγίες ανάλογα με το επίπεδο της τάξης σας.
Δείτε τον οδηγό για την σύνταξη της fiche projet που θα πρέπει να συνοδεύει τη δημιουργία των μαθητών.

Θέμα για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ

HIS[TOI]RE

ΘΕΜΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

Θέμα για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ

MÉ[MOI]RE


Δεν υπάρχουν σχόλια: