2/1/17

«Προαιρετικό Επιμορφωτικό σεμινάριο για Σχολικούς Συμβούλους στο πεδίο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Τηλεσυνδιάσκεψης Ιανουάριος 2017»


Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση προαιρετικού εθελοντικού επιμορφωτικού σεμιναρίου


οκτώ (8) διδακτικών ωρών, διάρκειας δύο (2) ημερών, για δεκατέσσερις έως δεκαέξι (14-16) Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας & Δ/θμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με επιμορφωτές τους κ.κ. Δρ. Σπύρο Παπαδάκης, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας, Διδάσκων σε ΕΑΠ & ΑΠΚυ, Δρ. Μιχάλη Παρασκευά, Διευθυντής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Ισίδωρος Περίκος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ/ΙΤΥΕ, M.Sc Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Μηχανικός Πληροφορικής, Συνεργάτης ΠΣΔ/ΙΤΥΕ. με θέμα: Οργάνωση και διεξαγωγή Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης Εκπαιδευτικών μέσω της υπηρεσίας meeting του ΠΣΔ
Τε & Πε 25-26/01/2017

Αιήσεις έως 17-1-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: