28/1/17

12 Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια) Μαθησιακών Δυσκολιών


Στην ιστοσελίδα   www.dyskolies.gr  παρουσιάζονται 12 Διερευνητικά – Ανιχνευτικά
Εργαλεία (Κριτήρια)   Μαθησιακών Δυσκολιών. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε πλήρη μορφή(οδηγός εξεταστή, φυλλάδιο εξέτασης) εκτός από τα δύο τελευταία όπου απαιτείται το λογισμικό ΛΑΜΔΑ( εμπορικό).
Εργαλείο 1: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Αναγνωστικών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και Α' – Β' Δημοτικού
Εργαλείο 2: Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο των μαθητών Γ' – ΣΤ' Δημοτικού
Εργαλείο 3: Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας
Εργαλείο 4: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό
Εργαλείο 5: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών της διαδικασίας της Μάθησης και της Κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
Εργαλείο 6: Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας
Εργαλείο 7: Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς
Εργαλείο 8: Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)
Εργαλείο 9: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Επιτελικών Λειτουργιών στις Α'– Ε΄ τάξεις του Δημοτικού
Εργαλείο 10: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στις Α' – Ε' τάξεις του Δημοτικού
Εργαλείο 11: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Β' – Δ'
Εργαλείο 12: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Ε' Δημοτικού – Β' Γυμνασίου


 ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ/ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 Βιβλία για τις μαθησιακές δυσκολίες

e book(2016): Mαθησιακές δυσκολίες με υλικό για ειδικούς παιδαγωγούς Τ.Ε, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ

Οδηγός υποστήριξης μαθητών με χαμηλή εργαζόμενη μνήμη στη σχολική τάξη

8 χρήσιμοι οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠ

Πρόγραμμα για εξάσκηση στην ανάγνωση


Μεταβείτε εδώ στην ιστοσελίδα www.dyskolies.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: